mazeikis.lt
   
 
architektas
Viktoras Mažeikis

 

 1982 m. gimiau Kaune
 
 2004 m. baigiau architektūros bakalauro studijas KTU
 
 2006 m. baigiau architektūros magistro studijas KTU
 
 architektu dirbu nuo 2004 m.
   
 
 

atgal

 

 

 
(C) viktoras mazeikis 2007